Huizer Smalfilm- en Videoclub Filmvogels

Informatie: Joop Berkhout, telefoon 035-6946641

Email info@filmvogels.nl


 

Archief Kalender

 

Datum Onderwerp
17 jan 2023 Opening; bestuursoverdracht; programmavoorstel; benoeming kascommissie; films van leden
31 jan 2023 Algemene ledenvergadering; NOVA films
14 febr 2023 Binnen filmen; Documentaire opnemen
7 maart 2023 Demonstratie belichting/greenscreen door Hans
14 maart 2023 Voortgang documentaire opnemen
28 maart 2023 Presentatie Films Snijden door Hernie
11 april 2023 Film Matthäus Passion; The making of Ouverture 1812
12 of 13 april 2023 Buiten filmen
18 april 2023 Vertoning ruw resultaat Buiten Fillmen; films van leden
   
13 sept 2022 Opening; bespreken programma; inventarisatie wedstrijdfilms; films van leden
27 sept 2022 Vertoning NOVA films; bespreking bezoek aan Eemfilmers
11 okt 2022 Vervolg vertoning NOVA films
12 okt 2022 Bezoek Eemfilmers (op woensdagavond)
18 of 19 okt 2022 Buiten filmen in Muiderberg
25 okt 2022 Vertoning resultaten buitenfilmen
8 nov 2022 Binnen filmen (Blokfluit voor een olifant)
22 nov 2022 Films van leden (langere vakantiefilms)
6 dec 2022 Clubwedstrijd: thema Muiderberg
20 dec 2022 Jur Baronbeker wedstrijd (thema: Laat zien waar je woont of een vrij onderwerp)

Filmvogels.... een club voor enthousiaste amateur- en hobbyfilmers!